Elmagasinet 8-2023

44 | IKT-BILAGET podkastene. Her er det mye å hente. Elflix-kurs. - Foreløpig har vi laget to Elflix-kurs om it-sikkerhet. Dette gjelder "En introduksjon til IT-sikkerhet for ledere i el- og ekombedrifter" og "En introduksjon til IT-sikkerhet". - Målgruppen for førstnevnte er ledere, som får kunnskap til å sette i gang viktige prosesser og etablere robuste sikkerhetsrutiner. - Tema er blant annet styringssystemer, dokumentasjon, rapportering, behandling av persondata og andre data i virksomheten, regelverk, beredskap, krisehåndtering og kontinuitetsplanlegging, og risiko- og sårbarhetsvurdering. - Kurset "En introduksjon til it-sikkerhet" setter søkelyset på viktigheten av en god sikkerhetskultur. Her blir blant annet "sikkerhetshull", utfordringer knyttet til it-tjenester til kunder og GDPR-problematikk beskrevet. - Deltakerne får en innføring i hvordan dette arbeidet kan organiseres, kartlegges, overvåkes og dokumenteres. Det er også en gjennomgang av Nelfo sin veilder for it-sikkerhet. - Samtidig er vi i gang med å lage et nytt kurs om mobil it-sikkerhet. Dette gjør vi i samarbeid med Telenor. Cyberforsikring. Sjøvik Hanstad forteller at Nelfo også tilbyr cyberforsikring. - Dette er en del av vår forsikringspakke til medlemmene. Jeg oppfordrer alle til å øke bevisstheten om it-sikkerhet både på jobb og privat. Alle kan bli rammet. Å sikre seg økonomisk mot slike hendelser kan være avgjørende for ikke å gå konkurs. - Forsikringen dekker teknisk hjelp til å undersøke hendelsen og iverksette nødvendige tiltak, rekonstruksjon av data og programvare, driftstap i inntil 12 måneder, direkte økonomisk tap som følge av cyberangrep, erstatningsansvar når personopplysninger er kommet på avveie, erstatningsansvar for direkte økonomisk tap påført tredjemann som følge av cyberangrep hos sikrede, og kostnader til juridisk bistand knyttet til krav fra tredjepart. STADIG FLERE 5G-TELEFONER. - Mer enn halvparten av mobiltelefonene i vårt nett er 5G-telefoner. Samtidig fortsetter vi arbeidet med å sørge for at flest mulig kan bruke teknologien. Drøyt 90 prosent har tilgang til vårt 5G-nett der de bor og ferdes, sier Georg Svendsen, leder for infrastruktur i Telia Norge. - Nordmenn elsker ny teknologi. Mange av våre kunder er tidlig ute med de nyeste modellene, som støtter det aller siste på mobilteknologi. En introduksjon til IT-sikkerhet for el- og ekominstallatører Versjon 1 VEILEDER. It-veilederen Nelfo har utviklet sammen med Otte skal blant annet bidra til at medlemmene leverer sikre it-installasjoner, og er gode rådgivere for kundene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy