Elmagasinet 3-2024

6 | UTE OG HJEMME 29 prosjekter får totalt 32,6 millioner kroner i Enova-støtte til å bygge ladestasjoner for tunge kjøretøy. Disse skal være i drift før høsten 2025. - Med hjelp av denne skal vi installere ladere for Norsk Kylling i Orkland, Leiv Sand Transport i Levanger og Norske Närko på Vestre Toten, sier daglig leder Ole Johannes Tønnessen i Uno-X E-Mobility Norge. Målsettingen med støtteprogrammet er å stimulere til økt bruk av tunge elektriske kjøretøy med å redusere barrieren for investering, og dermed øke konkurransekraften for det elektriske alternativet i markedet. Søknader som hadde kostnadseffektivitet på 2 100 kr/kW eller bedre, fikk støtte i denne runden. I de fem utlysningsrundene Enova har gjennomført er det til sammen gitt støtte til 118 prosjekter og 621 ladepunkter. Enova støtter 29 prosjekter med totalt 116 ladepunkter i den første søknadsrunden til bedriftslading for lastebiler i 2024 FOTO: ENOVA SF/ANE LILL NERBØVIK 32,6 millioner til bedriftsladere for lastebiler ANSLÅR 50 PROSENT ELBILER I 2025. Antall nullutslippskjøretøy i Stor-Oslo har ifølge elbil.no økt de siste årene. Nettstedet offentliggjorde nylig Fjellinjen sine analyser for fjoråret. Totalt ble det registrert 1 prosent færre bompasseringer fra 2022 til 2023. Samtidig økte andelen passeringer av elbiler, elvarebiler og hydrogenbiler fra 32 til 37,3 prosent. Størst var endringen for nullutslippskjøretøy, som økte med 46 prosent. Den viktigste forklaringen er at Ruter i denne perioden fikk store leveranser av nye elbusser. VIL FASE UT FOSSILDREVNE LASTEBILER INNEN 2040. EU skjerper målene for elektrifisering av lastebiltransporten. Bøter venter for bilfabrikanter som ikke oppfyller utslippskravene, skriver elbil.no Kun et formelt vedtak gjenstår før reglene som skal bidra til å oppfylle EU sine klimamål for 2030, 2035 og 2040 er klare. Målsettingen er klimanøytralitet innen 2050. For bybusser er det 100 prosent nullutslipp innen 2035 som gjelder, med et mellommål på 90 prosent innen 2030.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy