Elmagasinet 3-2024

arbeidsmiljø, høy sikkerhet og god produktivitet må ledere ta tak i denne problematikken. - Her bør selskapene ha retningslinjer og tiltak som adresserer problemet. Dette kan være informasjonskampanjer, støtteordninger og tydelig kommunisere selskapet sin holdning til narkotikabruk. For å lykkes med å stoppe rusmisbruk må utdanningsinstitusjoner, bransjeorganisasjoner og andre relevante parter, som eksempelvis Akan og bedriftshelsetjenesten, samarbeide. - Både helsevesenet og arbeidsgivere må ta ansvar for å håndtere utfordringene med rusmisbruk og avhengighet i arbeidslivet. Med å være aktiv, støttende og tydelig i tilnærmingen kan det skapes en tryggere arbeidsplass, samtidig som de ansatte får støtte til å utvikle seg personlig og faglig. Dette er nødvendig for å skape en ansvarlig og omsorgsfull bransje. Økt risiko for ulykker og skader. Remo fremhever at de som bruker kokain kan overvurdere egne evner, og med nedsatt dømmekraft ta skadelige valg. - Dette er spesielt farlig i elektrobransjen, der presisjon og oppmerksomhet er viktig. Rusmidlet kan være en underliggende årsak til ulykker og skader. - Endringer i personlighet, som aggressivitet og paranoia er andre virkninger. Dette kan igjen skape konflikter og et dårligere arbeidsmiljø. Slike endringer må fanges opp. Her er Akan og bedriftshelsetjenesten gode samarbeidspartnere. - Selv om kokainbruk kan gi kortvarig økt energi og våkenhet, fører det over tid til utfordringer med produktivitet og nedsatt kvalitet på arbeidet. Dette kan skade både omdømmet og økonomien til selskapene. Kriminelt. - Mange elinstallatører utfører arbeid som krever plettfri vandel. Konsekvensen av at montører her bruker kokain kan være at selskapene både mister kontrakter, og får dårlig omdømme. Dessuten er det kriminelt å kjøpe og bruke ulovlige stoffer. - Kokainbruk kan ha alvorlige konsekvenser for den psykiske helsen, inkludert avhengighet, depresjon og angst. Her er det viktig å være klar over sammenhengen mellom mental helse og arbeidsprestasjon. Akan og bedriftshelsetjenesten gir råd om hvordan selskapene kan arbeide med denne problemstillingen, sier Remo, som fremhever at en god rusmiddelpolicy som er kjent for alle ansatte kan bidra til å forebygge rusutfordringer. Elektropodden er en podcast fra Nelfo som tar opp aktuelle temaer og spørsmål fra elektrobransjen. Ny episode hver 14. dag. Hør podden på Spotify, Acast, iTunes eller på nelfo.no/elektropodden 44 | HMS

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy