Elmagasinet 3-2024

Kvinneandelen øker - fordommene forblir - Et mangfold med både kvinner og menn gjør noe med arbeidsmiljøet og sjargongen, sier HR-direktør Ekaterini Oscarsen i GK. Store deler av karrieren har hun arbeidet i mannsdominerte bransjer. Flere ganger som eneste kvinne. Selv om hun alltid har trivdes, har hun opplevd noen ugreie situasjoner. - Jeg tenker det er litt krevende at vi fremdeles trenger en kvinnedag for å øke oppmerksomheten på kvinners rettigheter. Det sier mye om hvor kort utviklingen er kommet. I enkelte yrker må kvinner fremdeles kjempe for lik lønn for likt arbeid. De må kvoteres inn i styrer, og mange møter fremdeles fordommer og ugreie holdninger. - Det er tegn til bedring i bygg- og anleggsnæringen. Kultur- og holdningsendringer er imidlertid tidkrevende arbeid det tar lang tid å se effektene av, enten det er snakk om rekruttering og kvinneandel eller likelønn og motbevisning av fordommer. - Det viktigste vi kan gjøre for å skape en holdningsendring er å gjøre noe med kvinneandelen. Her har bransjen gjort en del vellykkede grep de siste årene. Flere har turt å snakke høyt om de negative effektene av en så kjønnsdelt bransje. Nå begynner vi så smått å se resultatene av dette, med økt kvinneandel særlig i ledelse og funksjonærstillinger, men også blant søkertallene til fagbrev. - Jeg er helt sikker på at om vi ikke hadde hatt oppmerksomheten det har vært på kvinners rettigheter og likestilling i Norge de siste 20 årene, hadde vi stått på stedet hvil. Promoterer kvinnelige forbilder. - Caverion har et veldig bevisst forhold til å promotere sine kvinnelige forbilder, både de som arbeider i administrasjon og fagarbeiFORRETNINGSVERDI. - Mangfold er en forretningsverdi i seg selv. Alle selskaper burde måle dette på samme måte som omsetning, marginer, HMS-avvik og sykefravær, sier HR-direktør Ekaterini Oscarsen i GK FOTO: GK Mangfold | 37

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy