Elmagasinet 3-2024

- Vi bruker kunstig intelligens til å prosjektere tekniske anlegg. Våre løsninger finjusterer planløsninger, optimaliserer hver kvadratmeter og reduserer blant annet karbonavtrykket og energiforbruket, sa COO Ingebjørg Foss Daae i Consigli. - Teknologien er spesielt nyttig i store og komplekse bygg, der det kan være tusenvis av komponenter og kilometervis med rør, kanaler og kabelbaner. Her er det eksempler på at prosjekteringstiden er redusert fra flere måneder til dager. - Med KI har vi også laget tekniske rom, der arealbruken er halvert og materialforbruket er 20 prosent mindre. Denne teknologien ser løsninger som er vanskelig å finne med vanlig prosjektering. - Vi bruker også kunstig intelligens til å kvalitetssikre dokumentasjon, som ofte er omfattende. KI gjør dette arbeidet enklere. Må følge med på utviklingen. I en panelsamtale mellom Foss Daae, teknisk leder André Fjeld i Oso Hotwater og Torgeir Waterhouse ble det fremhevet at kunstig intelligens revolusjonerer måten å prosjektere på. Blant annet blir tidsbruken betydelig redusert. Teknologien tar også jobben med kjedelig og tidkrevende rutinearbeid. Denne tiden kan brukes på andre områder. Panelet mente at kunstig intelligens får en stadig viktigere rolle, som også kan skape nye forretningsmodeller. Her er det viktig for elinstallatørene å følge med på utviklingen. Forskningssenter på sol. Sjefsforsker Erik Marstein i Institutt for energiteknikk (IFE) fastslo at produksjonen av solenergi i Norge økte fra drøyt 300 MWp i 2022 til mer enn 600 MWp i 2023. - I fjor utgjorde den 0,4 prosent av den totale energiproduksjonen. Med tanke på at dette skal øke til 8 TWh innen 2030, må utbyggingen dobles 16 ganger. Her er det behov for mer forskning og utdanning. Derfor har vi i spissen for 52 partnere i verdikjeden, blant annet Nelfo, søkt Norges Forskningsråd om 200 millioner kroner i støtte for å etablere et nytt forskningssenter for sol, FME Solar. - Prosjektet, som skal pågå i perioden 2024-2032, har et totalbudsjett på 400 millioner kroner. Senteret skal blant annet arbeide med solkraftverk, nordiske betingelser, integrasjon av solkraft, solcellematerialer, resirkulering, flytende solkraftverk, Agri-PV og utdanning. Fornøyde deltakere. Daglig leder Billy Bjerkan i Nilsen Elektro i Horten forteller at selskapet deltok på konferansen med fem ansatte. - I fjor økte vi omsetningen med mer enn 20 prosent. Her har vi vært bevisste på å levere det kundene vil ha. For eksempelvis å tilby elbilladere, smarthus, varmepumper, elsjekk, boligalarmer og solcelleanlegg må vi både ha et blikk på utviklingen i bransjen og ha riktig kompetanse. Med blant annet teknologikonferansen er Nelfo gode på å gjøre dette tilgjengelig for oss. Bernt Loe Mathisen i Horten Elektro Service var med på konferansen for å holde seg oppdatert på ny teknologi og kunstig intelligens. - Vi er i testfasen med sistnevnte. Blant annet har vi brukt teknologien til å formulere gode tekster i epostutsendelser. Vi må starte et sted, og se hvordan dette utvikler seg. - Jeg tror KI vil ta over den kjedelige delen av prosjektering og planlegging. Samtidig er det viktig å tenke på sikkerheten med denne teknologien. Azad Ghadani i A.G. Tavleservice brukte konferansen blant annet for å utvide kontaktnettet. På spørsmål om de bruker kunstig intelligens, svarer han at selskapet er i startfasen. - Teknologien kan brukes til å utvikle produkter, og teste ulike løsninger og finne feil. 30 | Nelfos Teknologikonferanse 2024

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy