Elmagasinet 3-2024

25 Til tross for urolige tider er det et stort behov for arbeidskraft i elektronæringen. Tall fra NHOs Kompetansebarometer viser at Nelfo-medlemmene kunne ansatt 4 300 personer om de var tilgjengelige. Økonomisk uro, svakere lønnsomhet og redusert etterspørsel hos mange virksomheter, ser ikke i særlig grad ut til å redusere kompetansebehovet hos medlemmene. De sliter med å få tak i riktige fagfolk. Eksempelvis trenger Bravida i år 500 nyansatte, som satser målrettet på å rekruttere flere kvinner. Ifølge Kompetansebarometeret er det de største selskapene som sliter mest. 70 prosent mangler fagfolk. Med dette er Nelfo den landsforeningen i NHO som har en av de høyeste andelene udekket kompetansebehov. Dette viser hvor delt markedet er. Selv om høy rente og prisstigning preger deler av elektronæringen, er det store variasjoner. Markedet for nybygg og hytter er betydelig redusert, mens eksempelvis ROT-markedet er stabilt. Elektronæringen omsetter årlig for rundt 80 milliarder kroner. Av dette utgjør nybygg og private boliger rundt en tiendedel. Med tanke på at elektrovirksomheter har flere ben å stå på, er de ikke så utsatt i nedgangstider. Ni av ti elektroselskaper er lærebedrifter. Det er det høyeste antallet sammenlignet med alle landsforeningene i NHO, og utgjør 16 prosent av lærebedriftene totalt. Nelfo-medlemmene er flinke til å ta inn lærlinger. Dette henger sammen med at elektro er et regulert fag, og at selskapene må utdanne fagfolkene de trenger selv. Samtidig er det tydelig at behovet er større enn de som blir utdannet. For å få dekt kompetansebehovet må 60 prosent rekruttere fra utlandet. Seks av ti svarer at det er utfordrende å forstå og vurdere utdanning fra utlandet. 77 prosent sier det er viktig at offentlige godkjenningsordninger godkjenner denne utdanningen. Ove Guttormsen Adm. direktør i Nelfo Leder Mangler mer enn 4 000 arbeidstakere

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy