Elmagasinet 3-2024

20 | UTE OG HJEMME Satser på mangfold - At halvparten av 18 nyansatte er kvinner viser at vi vokser. Samtidig er det et sterkt signal om engasjementet for mangfold og inkludering, sier adm. direktør Petter Arnesen i Rejlers Norge. - Vi arbeider målbevisst for å jevne ut kjønnsbalansen. Andelen kvinner i nyansettelsene er et positivt signal om vårt engasjement for likestilling i en sektor der disse tradisjonelt har vært underrepresentert. Kompetanse har stått i sentrum for ansettelsene. Alle har enten fagskole, bachelor- eller mastergrader i elkraft. Vi har fått en svært kompetent gjeng, som garantert kommer til å heve kvaliteten på våre leveranser. Rejlers arbeider også med inkludering på andre områder. Blant annet er selskapet med i NHO sitt ukrainanettverk. - Her diskuterer vi hvordan norsk næringsliv kan bidra til den kommende internasjonale innsatsen for å støtte Ukraina i gjenoppbyggingen av landet etter krigen, sier Nicolas Alexander Hall, leder for energidivisjonen i Rejlers Norge, som er selskapet sin representant i nettverket. Gjennom et samarbeid mellom Nav og Voksenopplæringen har Rejlers to nye medarbeidere fra Ukraina, Pavlo Lupsiakov og Zhanna Vlasenko. - Jeg er glad for å bli en del av Rejlersfamilien, og fått muligheten til å bruke kompetansen min i en samfunnsbyggende virksomhet, forteller Lupsiakov. Vlasenko er enig. - Rejlers har skapt en inkluderende atmosfære, som gjør det enkelt å tilpasse seg. Jeg er glad for å være en del av et selskap som verdsetter og legger til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling. Søker ny innsikt. Hall sier at samarbeidet med NAV har gitt Rejlers en ekstra dimensjon. - Vi er opptatt av å skape en inkluderende arbeidsplass, fordi det gir nye perspektiver og kompetanse inn i virksomheten, som igjen bidrar til faglig utvikling. For å møte fremtiden og løse energiomstillingen, er vi alltid på søken etter ny innsikt. Divisjonsleder Energi Nicolas A. Hall og ingeniør Zhanna Vlasenko i Rejlers satser på mer mangfold STOR PÅ ELBILLADING. Caverion har serviceavtaler på nesten halvparten av de 7 741 hurtigladerne som er installert i Norge. Hver tredje nye hurtiglader i fjor ble levert av selskapet. FEM OPPKJØP. I fjor kjøpte Assemblin fem selskaper, som økte antall ansatte med rundt 200. To av disse, Ariemi i Tønsberg og MV Elektro i Oslo, var rene bemanningsselskaper. Dette bidro til å sikre Assemblin nok arbeidskapasitet etter at innleieforbudet ble innført 1. april i fjor. LYSSETTER VINDTURBINPLATTFORMER. 195 km utenfor den nordøstlige kysten av England skal Glamox levere 800 marinesertifiserte LED-armaturer til havvindparken Sofia. Dette gjelder både innendørs og sjøvannsbestandige utendørs armaturer og flomlys, med en levetid på 100 000 timer. Havvindparken omfatter 100 14 MW turbiner, som skal forsyne nesten 1,2 millioner britiske hjem med strøm. Sammenlignet med den samme elektrisitetsproduksjonen som bruker fossilt brensel, vil vindparken redusere karbonutslippet med mer enn 2,5 millioner tonn per år. Produksjonen skal starte i 2026.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy