Elmagasinet 3-2024

UTE OG HJEMME | 11 prosjektene har vi fått konsesjon på. Andre venter vi på. - Vekst i nettutbyggingen betyr også jevnlig rekruttering av nye medarbeidere. I fjor ansatte vi 47 personer. Rekrutteringen fortsetter. For tiden har vi 17 ledige stillinger. - Strømnettet er navet i utviklingen av et sikkert, ressurseffektivt og bærekraftig kraftsystem. Aktiv utvikling og effektiv forvaltning av energinettet i våre konsesjonsområder er en sentral samfunnsoppgave for oss. Det handler om å bygge nok nett i tide, og øke utnyttelsen av eksisterende infrastruktur. Vi har en klar ambisjon om å bli Norges mest effektive nettselskap. FOTO: AKSEL JERMSTAD, GLITRE NETT ET KRAFTIG LØFT. I sitt første hele regnskapsår fikk Å Energi et driftsresultat på 7,4 milliarder, mot 6,3 milliarder kroner i 2022. Resultatet etter skatt ble 2,5 milliarder, mot 1,5 milliarder kroner året før. Økningen kommer som følge av fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi, kombinert med god underliggende drift. FORESLÅR AT FLERE KAN DELE STRØM. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår at flere kan dele egenprodusert strøm mellom naboeiendommer, med en øvre grense på 5 MW installert effekt. Det tilsvarer et solkraftanlegg som dekker et takareal på rundt 30 dekar. - Den nye ordningen, som er betydelig mer omfattende enn dagens delingsordning, innebærer at flere kan spare skatter og avgifter ved å dele egenprodusert fornybar energi, sier direktør Tore Langset i RME. - Vi har sendt forslaget til Energidepartementet, som må vurdere dette. Fra 1. oktober i fjor ble det mulig å dele egenprodusert fornybar strøm med andre kunder innen én eiendom. Her kan blant annet borettslag dele solkraft med beboerne. Den nye løsningen er et tillegg til den eksisterende.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy